ประตูรีโมท ช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการลงจากรถไปเปิด-ปิดประตู

ประตูรีโมท
โดยประตูรีโมท มีความพิเศษที่สามารถล็อคประตูรั้วโดยไม่ต้องใช้กุญแจ ทำให้หมดปัญหาการไขกุญแจ และเรื่องเวลาการเปิด-ปิด ขณะเดียวกันช่วยลดความเสี่ยงจากผู้ไม่หวังดีในช่วงลงเปิด-ปิดประตูรั้ว หากในกรณีมีสิ่งกีดขวางขณะปิดประตู ถ้าติดระบบอินฟาเรดจะตัดการทำงานทันทีจนกว่าจะเคลื่อนสิ่งกีดขวางออกไปพ้นรัศมี ที่สำคัญในเวลาที่ฝนตกไม่ต้องลงจากรถเพื่อเปิด-ปิดประตูรั้ว หรือเมื่อไฟฟ้าดับสามารถปลดล็อคหลัง เปิด-ปิดด้วยมือได้

ประตูรีโมท ช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการลงจากรถไปเปิด-ปิดประตูประตูรีโมทนั้น เปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบอื่นๆ เช่น คีย์การ์ด หรือเครื่องสแกน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดเข้า-ออกของประตูได้อย่างดี ช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการลงจากรถไปเปิด-ปิดประตูได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเลี่ยงต่อการโดนขโมยทรัพย์สินมีค่าที่อยู่ในรถ หรือการขโมยรถในขณะที่ลงไปเปิดประตูรั้ว หรือหากมีเด็กอยู่ในรถอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อเด็กในระหว่างที่เราลงไปเปิดประตู เด็กอาจจะไปเล่นเกียร์ หรือ รถล็อคเองทำให้เด็กติดอยู่ภายใน ประตูรีโมทจึงช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

ประตูรีโมทที่สั่งการด้วยรีโมทคอนโทรล เป็น ประตูรีโมท ที่รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เมื่อต้องการเปิด-ปิดประตู เพียงแค่กดรีโมทคอนโทรลเพื่อส่งคลื่นสัญญาณไปยังชุดรับสัญญาณที่ตัวชุดมอเตอร์ และเมื่อชุดสัญญาณจากมอเตอร์ได้รับสัญญาณแล้ว ก็จะทำการส่งสัญญาณนั้นต่อไปสั่งการให้ประตูเปิด-ปิด และสั่งการไปที่ไฟไซเรนที่ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเสาด้วย ตัวไฟนี้เป็นตัวแจ้งให้ผู้ขับรถทราบว่าประตูกำลังทำงานอยู่

ประตูรีโมทมีการสั่งการได้อีก 2 แบบ คือ

ประตูรีโมทสั่งการด้วยโทรศัพท์มือถือ เป็นการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์ไว้ที่หน้าประตู เมื่อต้องการจะเปิด-ปิดประตู ก็เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้าเครื่องรับสัญญาณ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ประตูเปิด-ปิด ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยี ที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นชื่อ Mobile Gate Type เป็นแอปพลิเคชั่นที่โทรแจ้งเตือนในกรณีที่เปิดประตูค้างไว้ หรือลืมปิดประตู ทำให้บ้านมีความปลอดภัยมากขึ้น

ประตูรีโมทที่สั่งการด้วยสวิตซ์คอนโทรล เป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตัวสวิตช์ในบ้าน ออกไปยังชุดรับสัญญาณที่ชุดมอเตอร์ เมื่อชุดรับสัญญาณได้รับสัญญาณจากการกดสวิตซ์ จากนั้นจะทำการส่งสัญญาณนั้นไปยังไฟไซเรนที่ติดตั้งอยู่ที่หัวเสาเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ทราบว่าประตูกำลังทำงาน และสัญญาณนั้นจะสั่งให้ประตูรั้วนั้นเปิด-ปิด